Allemansrätten

Några av de vanligaste frågorna vi får till oss handlar om var, hur och när man får lov att tälta. Det kan ibland vara svårt att veta hur länge man får tälta på en viss plats eller på vilka platser man ens får tälta på.

I Sverige råder allemansrätten, detta ger dig som tältare många fördelar när du vill ta dig ut i naturen. Vi har nedan samlat sådant som kan vara bra att veta om allemansrätten när du ska tälta:

Viktigt att tänka på:

 • Du får tälta ett dygn på allmän eller privat mark förutsatt att inget speciellt förbud råder på den marken. Kontrollera gärna med kommun, länsstyrelse eller markägare innan du slår upp ditt tält. Det finns ofta föreskrifter som reglerar vad du som tältare får göra och inte göra.
 • Ovan gäller om ni tältar i mindre grupper, är ni en större grupp med fler än 3 tält behöver ni be om tillstånd först då detta sannerligen sliter på den mark ni befinner er på.
 • Välj en mark som du bedömer som tålig, det är onödigt att välja mark som lätt förstörs eller som inte håller för dig och ditt tält.
 • Var noggrann så att du inte slår upp ditt tält i ett naturreservat om det inte råkar finnas någon angiven plats.
 • Tänk på att du inte tältar i närheten av bostadshus, det är någons mark och du kanske stör även fast det inte är din mening.
 • Det viktigaste gällande allemansrätten är att du har rätt att bruka naturen förutsatt att du inte förstör något. Bryt inte av levande grenar och skräpa inte ner. När du vill göra din lägereld på kvällen så finns det ofta nedfallna grenar och torkat gräs du kan använda.
 • Allemansrätten ger dig rätt att vistas på annan mark till fots, men du får inte göra åverkan på marken genom att t.ex. framföra fordon på sidan av vägen.
 • Stör inte de djur som bor i området, förstör inte sådant som djuren kan bli lidande av.

Det här ger allemansrätten dig rätt till:

 • Att plocka bär och svamp.
 • Att få vistas i naturen utan markägares tillstånd.
 • Att få plocka vissa växter, ej fridlysta och ej heller levande buskar, träd etc.
 • Tänk på att speciella regler gäller i naturreservat.
 • Att fiska i sådana vatten som inte fordrar fiskekort etc. Tänk här på att vissa fiskarter har fredningstider som måste respekteras.
 • Göra upp eld, kontrollera att platsen är lämpad och att brandrisken är minimal. Var även noggrann med att se om det råder eldningsförbud i det aktuella området.